Wild Ghost (2023) ป่ามรณะ

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว อุกกาบาตนอกโลกได้บรรทุกหยกคริสตัลสามก้อนและตกลงสู่โลก 20 ปีต่อมา การปรากฏตัวของผีภูเขาทำให้เกิดคดีนองเลือดอีกครั้ง และความจริงที่ปกปิดไว้ในตอนแรกก็ค่อย ๆ ปรากฏ

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ