Thirteen Days (2000) 13 วัน ปฏิบัติการหายนะโลก

ช่วงของวิกฤติการณ์ขีปนาวุธที่คิวบา [ตุลาคม 1962] อันเป็นเรื่องเร่งด่วนคาราคาซังและยืดเยื้อมานาน เหตุการณ์ที่เป็นลางบอกเหตุมากขึ้นในช่วงหลายวันที่จะกำหนดความเป็นความตายนั้น

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ