The Wonderful Story of Henry Sugar (2023) เรื่องเล่าหรรษาของเฮนรี่ ซูการ์

เฮนรี ชูการ์ ชายผู้มั่งคั่งอิสระและชอบเล่นการพนัน ค้นหาและอ่านรายงานของแพทย์เกี่ยวกับคนไข้แปลก ๆ ที่แพทย์พบขณะประจำการอยู่ที่โรงพยาบาลในอินเดีย ผู้ป่วยรายนี้ ซึ่งเรียกตัวเองว่า

ป้ายกำกับ: