The Spy Gone North (2018)

ในช่วงกลางทศวรรษ 1990 สายลับชาวเกาหลีใต้ผู้ภักดีถูกจับในกระแสน้ำวนทางการเมืองที่วางแผนโดยชนชั้นปกครองของเกาหลีเหนือและใต้

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ