The Overture (2004) โหมโรง

อิงจากชีวิตของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ปรมาจารย์ดนตรีไทยที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึง 8 หนังติดตามชีวิตของศรผู้หยิบระนาดเอก (ระนาดเอก)ตะลุมพุกเป็นเด็กเล็กและเล่นตลอดชีวิตของเขา ฉากหลังของเรื่องราวชีวิตของศรคือเรื่องราวของดนตรีคลาสสิกของไทยตั้งแต่ยุคทองในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงช่วงใกล้จะสูญพันธุ์หลังการสิ้นสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เมื่อรัฐบาลสั่งห้ามดนตรีแบบไร้อารยธรรมในทศวรรษที่ 1930 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุ่ง จอมพล ป. พิบูลสงคราม พยายามผลักดันให้ราชอาณาจักรเข้าสู่ยุคใหม่ ภาพยนตร์เรื่องนี้เปลี่ยนกลับไปกลับมาตั้งแต่ตอนที่ศรยังเป็นหนุ่มเล่นระนาดดวลกับคุนอินอย่างเข้มข้น จนถึงช่วงปี 1940 ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น และการเล่นของศรจะเป็นแรงบันดาลใจบางอย่างให้กับพลเมืองที่ถูกกดขี่ของ

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ