The Net (2016) เดอะเน็ต

นัมชุลวูเป็นชาวประมงยากจนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีความสุขกับภรรยาและลูกสาวของเขาที่ฝั่งเหนือของแม่น้ำที่แบ่งสองเกาหลี ทุกวันเขาจะไปตกปลาที่แม่น้ำ ซึ่งทหารประจำด่านตรวจรู้จักเขาดีและไว้ใจให้เขาไม่ข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นในน้ำ แต่วันหนึ่ง อวนจับปลาของเขาไปติดเครื่องยนต์เรือ และ Nam ก็ห้ามตัวเองไม่ได้ ล่องลอยมาทางใต้

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ