The Last Emperor (1987) จักรพรรดิโลกไม่ลืม

จักรพรรดิโลกไม่ลืม (The Last Emperor) ภาพยนตร์ชีวประวัติของจักรพรรดิผู่อี๋ [or, ปูยี] [Puyi] จักรพรรดิพระองค์สุดท้ายของจีน เนื้อหาหลักของภาพยนตร์จะเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิผู๋อี้โดยตรงตั้งแต่สิ้น สมัยการปกครองของสูสีไทเฮาช่วงผู๋อี้ขึ้นครองราชย์ ช่วงชีวิตวัยเด็กที่ต้องอาศัยอยู่ในเขตพระราชวังต้องห้าม ช่วงที่ปกครองแมนจูกัว จวบจนบั้นปลายชีวิตของจักรพรรดิผู๋อี้ที่อาศัยอยู่เยี้ยงสามัญชน

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ