The Last Airbender (2010) มหาศึก 4 ธาตุ จอมราชันย์

โลก ถูกแบ่งเป็นอาณาจักรแห่งธาตุทั้งสี่อันได้แก่ ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ ที่อยู่กันอย่างเกื้อหนุนและปรองดอง จนเมื่อชนชาติไฟเปิดศึกอันโหดเหี้ยมกับชาติอื่นๆ หนึ่งศตวรรษผ่านพ้นไป การทำลายล้างยังคงไม่สิ้นสุด

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ