The Good Shepherd (2006) ผ่าภารกิจเดือด องค์กรลับ

นำเสนอเรื่องราวของการย้อนกำเนิดซีไอเอ (Central Intelligence Agency) องค์กรสืบราชการลับของอเมริกา ซึ่งหนึ่งในแกนนำคือเอ็ดเวิร์ด วิลสัน (แม็ทท์ เดม่อน) เข้าใจดีถึงความหมายของการรักษาความลับคือการทำสิ่งต ่างๆ ด้วยความรอบคอบ และการปฏิบัติตนตามพันธะสัญญาต่อองค์กร เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเยล เขาเข้าร่วมสมาคมลับ “Skull and Bones” อันเป็นสถานที่หล่อหลอมบรรดาผู้นำของโลกสมัยใหม่ แล้วจึงมาเข้าทำงานกับซีไอเอในยุคบุกเบิกช่วงสงครามโ ลกครั้งที่สอง ด้วยความอุทิศตน และทุ่มเทให้กับการทำงานจนกลายมาเป็นผู้วางรากฐานการ ปฏิบัติงานของซีไอเอในช่วงสงครามเย็น แต่ขณะเดียวกันการทุ่มเทชีวิตทั้งหมด ให้กับงานทำให้เขาต้องสูญเสียภรรยา

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ