The Call (2020) สายตรงต่ออดีต

ไดอารี่ของ Young-sook อายุ 20 ปี/พฤศจิกายน 2542 เมื่อเธออายุ 28 ปีเช่นกัน แม่เลี้ยงหมอผีของเธอเชื่อว่าลูกติดของเธอจะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องหากปล่อยตัวออกมาและโหดร้ายกับเธอมาก ทั้งสอง 28 ปี ผู้หญิงเริ่มคุยโทรศัพท์เครื่องเดียวกันในบ้านหลังเดียวกัน แต่ห่างกัน 20 ปี พ่อของซอยอนที่ตายไปแล้วจะรอดไหม? ประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

ป้ายกำกับ: