Sex and Zen Extreme Ecstasy (2011) ตำรารักทะลุจอ

ในฐานะนักปราชญ์แห่งราชวงศ์หมิงเหว่ยหยางเฉิงเชื่อว่าเนื่องจากชีวิตนั้นสั้นเราจึงควรแสวงหาความสุขทางเพศอย่างเต็มที่เมื่อเวลาผ่านไป Wei Yangsheng ได้พบกับเน็คเฟยลูกสาวของนักบวชลัทธิเต๋าชื่อหยานเซียงเป็นครั้งคราว ด้วยความสามารถของอดีตและความงามหลังพวกเขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นและ Wei Yangsheng แต่งงานกันในตระกูลไท Yuxiang สง่างามและสุภาพภายใต้อิทธิพลของความศรัทธาของพ่อของเธอถึงแม้ว่าการขาดความรักของเธอจะไม่สามารถสนองความต้องการทางเพศของ Wei Yangsheng ได้อย่างเต็มที่ ความผิดหวังของเขาไม่น้อยไปกว่าความรักที่เขามีต่อเธอ

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ