Retrograde (2022)

บอกเล่าเรื่องราวเดือนสุดท้ายของสงคราม 20 ปีในอัฟกานิสถานผ่านความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างอเมริกันกรีนเบเร่ต์กับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานที่พวกเขาฝึกฝน

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ