One More Time (2023) ย้อนวันฉันสิบแปด

ท่ามกลางวิกฤตวัยกลางคน อมีเลียถูกรถบัสชนในวันเกิดครบรอบ 40 ปีของเธอ เมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าปี 2002 เป็นปี 2002 และเธออายุ 18 ปีอีกครั้ง ทำให้เธอได้แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เธอทำในครั้งแรก แต่เมื่อเธอพบว่าตัวเองติดอยู่ในห้วงเวลาของ "วันกราวด์ฮอก" ซึ่งตื่นขึ้นมาทุกเช้าในวันเกิดอายุครบ 18 ปีของเธอ เธอจึงตระหนักได้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่จะต้องแก้ไขก่อนที่เธอจะสามารถทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังได้ตลอดไป

ป้ายกำกับ: