Aeon Flux (2005) อีออน ฟลักซ์ สวยเพชฌฆาต

Aeon Flux สวยเพชฌฆาตเมื่อโลกต้องถึงจุดจบในอีก 400 ปีข้างหน้า และเรื่องย่อของ…Aeon Flux สวยเพชฌฆาต ต้องบอกก่อนว่าเธอคนนี้ืทั้งสวยทั้งเก่งและฉลาด เมื่อทั้งโลกถึงจดจบยกเว้นเมืองเบลคน่า ซึ้งเมืองนี้ไร้โรคร้าย ไร้ผู้ก่อการร้าย ไร้ความโกลาหล มีแต่ความสงบสุข เธอคนนี้ได้ถูกส่งไปยังเมืองเบลคน่าโดยบังเอิญ และเธอได้ล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างอีกด้วย ถ้าอยากรู้ว่าอะไรควรติดตามดูครับหนังเรื่องนี้สนุกมาก Aeon Flux สวยเพชฌฆาต

ป้ายกำกับ:

แนะนำสำหรับคุณ